BIG en CKR register

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de behandeling of de manier waarop de fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken.Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de praktijk.

Om te beginnen raden wij u altijd aan om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen. Ik zal altijd een gesprek met u aangaan om de eventuele problemen op te lossen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u altijd een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen aanwezig te zijn bij dit gesprek.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF.
Fysiotherapie Wijdemeren is aangesloten bij de klachtencommissie van Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.